VORES Aktivitetskalender 2023-24

KEYSTAFF

22. AUGUST 2023, 10.30 – 15.00

Forankring i lokalområdet
Erfaringer viser med al tydelighed, at mennesker i lokalsamfundet gerne vil inddrages i det kulturelle og sociale arbejde på opholdssteder, botilbud og skoler. Keystaffmødet giver eksempler på, hvordan nogle kulturelle aktiviteter har haft en meget positiv effekt og har åbnet op for ny refleksioner og interesse for de sociale tilbud: Høstmarkedet på Bustrup, Tvindkraft som lokalt vartegn, kulturdagene i Bogense og Halloween på Christianshede. Her samles mennesker om forskellige aktiviteter og arrangementer til stor glæde for både mennesker i lokalsamfundet, elever, pædagoger og lærere.

Oplæggene lægger op til inspiration og diskussion om yderligere udvikling og forankring i lokalområdet

 

24. OKTOBER 2023, 10.30 – 15.00

Udfordringer for private sociale tilbud i Danmark
Hvilke udfordringer er Socialtilsynet og LOS mest optaget af inden for det private sociale område? Oplæg af tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen fra Socialtilsyn Syd og Mads Roke, direktør i LOS.

Oplæggene lægger op til debat, dialog og eventuelle løsningsforslag.

 

30. JANUAR 2024, 10.30 – 15.00

Exceptionelle pædagogiske redskaber
Profiler har altid haft en stor betydning i undervisning og det socialpædagogiske arbejde på opholdssteder, botilbud og skoler og dermed udviklingen af eleverne. Profiler kan være håndværk, sejlads, dyrehold, naturbeskyttelse, mekanik, sport & sundhed og mange flere, som er gode redskaber og værdier i undervisningen og det sociale arbejde. Keystaffmødet tager fat i forskellige eksempler – kendte og ukendte og lægger op til debat og udvikling af redskaber og metoder. Målet er, at deltagerne kan bringe flere brugbare metoder i spil.

 

16. APRIL 2024, 10.30 – 15.00

Visioner for eleverne og det pedagogiske
arbejde

I en tid præget af kaos og usikkerhed er det vigtigt at hente inspiration og drømme fra andre – for at være med til at forandre verden til en bedre verden. ”Vi er med fuld fart på vej mod klimahelvede. Menneskeheden har et valg: at samarbejde eller gå til grunde”.

Så skarpt trækker FN’s generalsekretær António Guterres verdens situation op i starten af 2023, og det har i høj grad også betydning for det pædagogiske arbejde. Hvordan forberedes elever og medarbejdere til den fremtid der venter?

 

Mødested:
Kursus- og konferenecenteret
Odinsvej 17, 7200 Grindsted
Ledere:
Anders Svensson, 28195542
anders@e-advice.dk
Jytte Fruelund, 22697865
jyttef@e-advice.dk

GARDENFARMING

Du må se at komme nær på det, du vil lære noget om. Jo nærmere du kommer, jo mere får du lært.” Garden farming er grundlæggende set med til at bekæmpe uvidenhed og fremmedgørelse over for naturen. Samtidig er garden farming en nærliggende måde at forstå klimaproblemerne på. Lokale grøntsager er meget mere klimavenlige end grøntsager og frugt fra det globale syd. Usikkerheden over for at kunne skaffe billige lokale økologiske grøntsager og vigtigheden af at spise sundt er også elementer, der bidrager til, at flere skoler, opholdssteder og botilbud arbejder med udvikling af velfungerende garden farming. e-advice inviterer til fire dage med erfaringsudveksling, oplæg med viden om økologisk havebrug og havevandringer på udvalgte steder for at få det bedste udbytte af garden farming.

16. AUGUST 2023 på Tvind
10. OKTOBER 2023 i Boserup
03. APRIL 2024 på Bustrup
29. MAJ 2024 på Lindersvold
Alle dage fra klokken 11.00-15.00

Ledere:
Anders Svensson, 28195542
anders@e-advice.dk
Christiane Danckert, 40232613
christiane@e-advice.dk

TEMADAGE

 

29. AUGUST 2023, 10.30 – 15.0
Mødested: Skolecenteret på Lindersvold, Lindersvoldvej 5, 4640 Faxe
31. AUGUST 2023, 10.30 – 15.00
Mødested: Kursus- og konferencecenteret, Odinsvej 17, 7200 Grindsted

Der indbydes til to temadage – begge med overskriften:
Budget dag: Klar til at lave det bedste budget for 2024
Dagen handler om at passe godt på værdier og om at få mest ud af pengene, om uddannelse af medarbejderne i budgetkontrol og i at holde styr på afregning, om økonomisk status, om løn- og energiudgifter, opsparing, inflation, og andre vigtige spørgsmål samt om brug af Tilsynets opdaterede budgetskema.

Ud over de fastlagte temadage kan der laves individuelle aftaler direkte med Lise Uldbjerg.

 

08. NOVEMBER 2023, 10.30 – 15.00

En dag med fokus på bestyrelsen
Bestyrelsens rolle på et privat socialt tilbud. En jurist fra LOS, Anne Mette Andersen, samt ledere, der har været på kursus om bestyrelsesarbejde, fortæller om krav og pligter for en bestyrelse. Med særlig interesse for ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Mødested: Kursus- og konferencecenteret Odinsvej 17, 7200 Grindsted

 

 

19. SEPTEMBER 2023, 10.30 – 15.00

12. MARTS 2024,
10.30 – 15.00

En dag med fundraising
En dag om efteråret og en dag om foråret er overskriften fundraising. Her kommer man med ideer og ønsker til at lave fundraising, og målet er at tage en god ansøgning med hjem. Alle fonde har deres ideer og deres særlige regler og rammer for, hvad de ønsker at give støtte til. Kunsten er at finde en sammenhæng mellem fondens og det sociale tilbuds ønsker og så skrive en ansøgning.

Mødested forår: Skolecenteret i Boserup, Boserupvej 100, 4000 Roskilde
Mødested efterår: Kursus- og konferencecenteret, Odinsvej 17, 7200 Grindsted

Ledere:
Anders Svensson, 28195542
anders@e-advice.dk
Jytte Fruelund, 22697865
jyttef@e-advice.dk

FOR LEDERE PÅ DAGSKOLER OG STU

Dagskolen er en hjørnesten for det pædagogiske udviklings- og uddannelsesarbejde på mange private sociale tilbud. På Dagskolen er der morgensamling og daglige doser af teoretiske og praktiske fag på mange forskellige niveauer. Eleverne har brug for de rette redskaber for at kunne tage hånd om egen udvikling i fællesskab med andre. Dette gælder også for STU elever. Skolen udfører en meget vigtig opgave gennem uddannelse og udvikling af den næste generation. Lederne udveksler ideer og samler inspiration og materialer på netværksdagene. Programmet indeholder diskussioner, erfaringsudveksling, programmets indhold, krav fra tilsynsmyndigheder og krav til lærere og elever, nye fag tilpasset fremtidens udfordringer, strukturer og organisering, dokumentation, og flere ideer til samarbejde med opholdsstederne og andre samarbejdspartnere.

Programmet for de enkelte dage aftales af deltagerne i samarbejde med lederne.

30. AUGUST 2023, 10.30 – 14.00

Mødested: Kursus- og konferencecenteret Odinsvej 17, 7200 Grindsted

05. DECEMBER 2023, 10.30 – 12.30

Mødested: På ZOOM

28. FEBRUAR 2024, 10.30 – 12.30

Mødested: På ZOOM

 

Ledere:
Anders Svensson, 28195542
anders@e-advice.dk
Jytte Fruelund, 22697865
jyttef@e-advice.dk

FOR OPHOLDSSTEDSLEDERE

Dette er et tilbud om tre netværksdage for ledere og driftsledere/afdelingsledere af private opholdssteder og botilbud. Formålet er at skabe en erfaringsgruppe til diskussioner, spørgsmål og problematikker, der kan blive vendt i et forum med andre. Her har deltagerne mulighed for at inspirere hinanden og finde løsninger på de problemer, der bliver arbejdet med. Det kan handle om program og profiler, de unge, om tilsyn, om samarbejdspartnere, agitation, om vedtægter, om ansættelser og afskedigelser, om bestyrelsen – om alle de spørgsmål, en leder arbejder med til daglig.

Program, tid og mødested for de enkelte dage aftales af deltagerne i samarbejde med lederne.

24. NOVEMBER 2023

20. FEBRUAR 2024
14. MAJ 2024

 Ledere:
Anders Svensson, 28195542
anders@e-advice.dk
Ellen Holberg, 21297873
ellen@juelsminde.com

FOR KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDERE
20. SEPTEMBER 2023

Det social tilbuds website: Teknik, indhold og SEO (Search Engine Optimering)
En dag for både nye deltagere i kommunikationsnetværket og for de, der har været med regelmæssigt. Den gode website har originalt indhold som også er optimeret til at kunne findes af dem som googler efter noget specifikt. Hvad skal en god website for et socialt tilbud indeholde?
Hvad skal man tænke på når man laver en artikel ift. tekstlængde, ordvalg, opsætning, billedvalg og links til andre sider?
Hvilke værktøjer kan man tage i brug for at optimere en webartikel ift. SEO, og hvordan bruger men dem i praksis?
Morten Abrahamsen leder kurset som er tilrettelagt sådan, at kursusdeltagerne kan arbejde med deres egne projekter, få vejledning og sparring og dele nye ideer gode erfaringer med hinanden nu og løbende fremover i netværket. Medbring PC og arbejdsliste.

 

06. MARTS 2024

Det sociale tilbuds kommunikationsstrategi: Om at få det gode budskab ud
Oplæg om den professionelle kommunikationsstrategi og hvad den kan indeholde. Idéer til hvordan vi får det rigtige budskaber ud til de rigtige mennesker, og om at lave en god plan for dette – fx i gennem nyhedsbreve, blogposts, foredrag, film og opslag på sociale medier. Diskussionsoplæg om sprog, tone og billedvalg i vores kommunikation, dilemmaer i forbindelse med dette og forslag til løsninger. Else Sørensen leder kursusdagen, som vil blive baseret på oplæg, samt kursusdeltagernes egne erfaringer og konkrete behov. Der vil blive tid til at arbejde med planerne og høste ’bedst practice ’ fra hinanden.

Mødested: Kursus- og konferencecenteret Odinsvej 17, 7200 Grindsted

Leder:
Else Sørensen, 22697859
else@e-advice.dk

 

BYGGEWEEKEND

For elever, deltagere, ledere, lærere, pædagoger, forældre og venner.

Byggeweekender starter fredag aften kl. 19.30 med aftensmad. Herefter organiseres holdene, værktøjet findes frem og arbejdet startes op.

Lørdagen går i fuld fart med byggeri – male, slibe, flytte, samle, nedrive, bære, reparere, sætte fliser op, klippe ned og plante nyt – med fælles pauser og snak ind imellem. Lørdag aften er der aftenprogram for alle.

Søndag går slutspurten i gang, og efter frokost er der rengøring og oprydning, så weekenden kan sluttes af kl. 15.

De enkelte steder er værter for weekenden.

25. – 27. AUGUST 2023:

Hvem vil være vært?

10. – 12. NOVEMBER 2023:

Hvem vil være vært?

5. – 7. APRIL 2024:

Hvem vil være vært?

24. – 26. MAJ 2024:

Hvem vil være vært?

 

HØJDEPUNKTER

e-advice er vært ved møder og forberedelse til højdepunkterne, og er med til at organisere, udvikle og gennemføre dem. Forberedelserne foregår i et samarbejde med deltagende private sociale tilbud. Gennem deltagelse fra flere steder opnår vi de bedste oplevelser og højdepunkter.

08. – 09. SEPTEMBER 2023:

OL på Tvind (Der indbydes til to to-timers forberedende møder i juni og august)

14. NOVEMBER 2023:

Efterårskoncert på Sjælland

15. NOVEMBER 2023:

Efterårskoncert i Jylland

20. JANUAR 2024:

Nytårskoncert i Holstebro

06. – 07. JUNI 2024:

Sommerteater i Juelsminde